Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.02.2024/Pykälä 40

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

 

Kaupunginhallitus 12.02.2024 § 40  

   

 

 Liitteenä kaupunginhallitukselle hallintosäännön 49 §:n nojalla toimi­tetut seuraa­vien lautakun­tien, jaostojen ja johtokuntien pöytäki­rjat:

 

 LAUTAKUNNAT  Kokouspvm

 

 Vakka-Suomen Veden johtokunta 25.1.2024

 Tekninen lautakunta 30.1.2024

 Opetus- ja kasvatuslautakunta 31.1.2024

 

 

  VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

 

 Liitteenä palvelukeskusten viranhaltijapäätökset.

 

 Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 29.1.2024 käyttää otto-oikeutta teknisen johtajan viranhaltijapäätökseen 10/2024, "Kalannin koulun pyöräkatokset / Liikkumisen edistämisen hanke" ja palauttaa sen uuteen valmisteluun. Liitteenä kyseinen viranhaltijapäätös sekä oheismateriaalina tarkempi selvitys pyöräkatosten hankinnasta.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää, että koska edellä mainittujen lautakuntien, johtokuntien ja viranhaltijoiden päätöksissä ei ole tarkoituksenmukaisuuden tai laillisuuden suhteen huomauttamista, kaupunginhallitus ei ota niissä olevia asioita käsiteltäväkseen vaan antaa luvan päätösten täytäntöönpanemiselle.

 

Päätös: Teknisen johtajan viranhaltijapäätös 7.2.2024 § 12/2024 "Ulkojääkenttien valaistuksen urakoitsijan valinta" vedettiin pois esityslistalta, koska siitä on tehty oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle.

 

Puheenjohtaja kysyi, voidaanko teknisen johtajan viranhaltijapäätös 12.02.2024 § 14/2024 "Monitoimijatalo Wintterin AV-laitteiden äänijärjestelmien hankinta" ottaa käsiteltäväksi.

 

Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ottaa viranhaltijapäätöksen käsiteltäväksi.

 

 

 

Päätös Teknisen johtajan viranhaltijapäätös 25.1.2024 § 10/2024 " Kalannin koulun pyöräkatokset/Liikkumisen edistämisen hanke" vedettiin pois esityslistalta, koska kaupunginhallitus on 29.1.2024 käyttänyt päätökseen otto-oikeutta ja käsittelee sen omana erillisenä asiana.
 
Muilta osin esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa