Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.02.2024/Pykälä 41

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

 

Kaupunginvaltuuston 18.12.2023 päätösten täytäntöönpano

 

Kaupunginhallitus 12.02.2024 § 41  

    

Nro (§) Asia/ täytäntöönpano

 

1 (84) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

2 (85) Kokouksen pöytäkirjanpitäjä ja sihteeri

 

3 (86) Pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

4 (87) Iso-Pirkholman ranta-asemakaavan muutos 4

-          kaupunkisuunnittelu, Varsinais-Suomen Ely-keskus, Varsinais-Suomen liitto, osalliset

 

5 (88) Kaupunginhallituksen ja valtuuston kokoukset vuonna 2024

-          kulttuurikeskus Cruselli

 

6 (89) Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2024 - 2026 taloussuunnitelma

-          talouspalvelut

 

7 (90)  Valtuustoryhmä Saastamoinen/Henton valtuustoaloite: Uudenkaupungin kaupungin laina- ja korkoselvitys

 

 

Mikko Saari ja Ari Saastamoinen ovat tehneet hallinto-oikeuteen kunnallisvalituksen kaupunginvaltuuston 18.12.2023 §:stä 89 "Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelma". Valituksessa hallinto-oikeutta on pyydetty kumoamaan Uudenkaupungin kaupunginvaltuuston vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman tekonurmikentän investointipäätös ja määräämään tekonurmen investointipäätökselle toimeenpanokiellon.

 

Turun hallinto-oikeus on pyytänyt kaupungilta lausunnon valituksesta. Kaupunginhallitus on 29.1.2024 § 29 antanut hallinto-oikeudelle lausunnon valituksesta. Lausunnossa kaupunginhallitus on todennut, että valituksen kohteena oleva Uudenkaupungin kaupunginvaltuuston tekemä päätös 18.12.2023 § 89 on syntynyt lainmukaisessa järjestyksessä ja kaupunginvaltuuston toimivallan puitteissa, eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen. Päätöstä koskevissa valituksissa ei ole esitetty mitään sellaista seikkaa, joka merkitsisi yhdenkään kuntalain 135 §:n 2 momentissa tarkoitetun valitusperusteen täyttymistä.

 

Kuntalain 143:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. Pääsäännön mukaisesti talousarviopäätös voidaan panna täytäntöön, vaikka siitä on valitettu, sillä valitus ei täytäntöönpanon takia käy hyödyttömäksi kuntalain 143 §:n tarkoittamalla tavalla.

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus toteaa, kaupunginvaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivätkä muutenkaan mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia, joten kaupunginhallitus päättää panna ne täytäntöön.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa